whatsapp

HIZLI MENU

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır

ARAÇ DEĞER KAYBI-ARAÇ HASARI TAZMİNATI-ARAÇ TAMİRİ SÜRESİNCE ARAÇTAN MAHRUMİYETE KARŞILIK GELEN BEDEL TALEBİ

EMSAL YARGITAY KARARLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME- DİKKAT EDİLECEKLER !!!

1.Kaza sebebiyle açılan tazminat davasında sadece araç değer kaybı istenebileceği gibi, araç hasarına karşılık gelen tazminat miktarı da talep edilebilir. Ayrıca aracın tamiri süresince kullanılamamasından kaynaklanan mahrumiyet bedelinin, araç ikame edilmişse araç ikamesinden kaynaklı zararların tahsili de talep edilebilir.

Sigorta şirketi tarafından davacıya hasar bedeli için tazminat ödenip ödenmediğine dikkat edilmelidir. Ödenmediyse, araç hasarı onarım bedeli talebi unutulmamalıdır. Sigorta şirketinin ödeme yapıp yapmadığı, yaptı ise, hangi kalemlere ilişkin ödeme yaptığı hususu önemlidir.

Araç değer kaybı davası, sigorta şirketine karşı açılır ve hatalı sürücünün kusuru oranında talep edilebilir. Karşı araç sürücüsünün kusuru oranında karşı araç sürücüsüne karşı da dava açılabilir ve davalılar arasında gösterilebilir.

2. DOSYA BİLİRKİŞİYE TEVDİ EDİLMEDEN MAHKEMEDEN TALEP EDİLECEKLER:

Trafik kazasında hasarlanan davacı aracındaki değer kaybının tespiti bakımından, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan, tarafların kusur oranları da göz önüne alınarak tüm dosya kapsamına göre; değer kaybının tespiti konusunda rapor alınması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan inceleme  eksiktir. 


Trafik kazasında hasar gören aracın onarımı için geçecek makul sürenin, aracın makul tamir süresi, bu süre içinde davacının ikame araç için ödemesi gereken bedelin ne olacağının belirlenmesi, bu belirlemenin de özel ve teknik bilgi gerektiren bir husus olduğundan 6100 Sayılı HMK'nın 266/1. maddesi gereği, ayrıntılı, gerekçeli, denetlenebilir bilirkişi raporu ile yapılması gerekmektedir.


Bilirkişi heyeti, aracın markası, yaşı, modeli, onarım işlemleri, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, vs. ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri ( hasarsız haliyle ) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark ( aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi )hesaplanarak değer kaybı miktarını bulunmalıdır. Aksi takdirde davada alınan rapor denetime elverişli olmaz.

3.Trafik kazası sebebiyle araçta oluşan değer kaybı ve araç mahrumiyet bedeli istemine ilişkin davalarda, kaza tespit tutanağına dikkat edilmelidir.

4.Delil tespit davası ayrı bir şekilde açılıp sonrasında belirsiz alacak davası açılacak ise, 6100 Sayılı HMK'nun 323/1-ç maddesinde "Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine dair giderler" denildiği üzere, delil tespiti için yapılan giderler de yargılama giderleri içinde sayıldığından, tahsiline hükmolunmasına ve Mahkemece karar verilirken unutulursa karar duruşmasında davanın kabulüne dair karar verilmesi halinde bu karar verildikten hemen sonra hatırlatılmasına dikkat edilmelidir.

                                                                                                                              Saygılarımla...

                                                                                                              Avukat DAMLA DURMUŞ

                                                                                                            "BİR YERDE KÜÇÜK İNSANLARIN BÜYÜK GÖLGELERİ VARSA, O YERDE GÜNEŞ BATIYOR DEMEKTİR" - KONFÜÇYÜS

BENZER DİĞER HABERLER