whatsapp

HIZLI MENU

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETİ ZARARA SOKMASI

Limited şirket ortaklarının sorumluluğu kural olarak alacaklılara karşı olmayıp, şirkete karşıdır. SORUMLULUK TAAHHÜT EDİLİP FİİLEN ÖDENMEYEN MİKTARLA SINIRLIDIR. Şirket sözleşmesinde Yeni TTK ‘ ya göre ek ödeme ve yan edim yükümü getirilebilir.

Limited şirkette sermayenin korunması esastır. Bu durumda , eğer ki şirket ortağı şirketi zarara sokmuşsa, sermaye payı iade edilmeyeceği gibi, şirket, zarara uğratan ortağı İBRA EDEMEZ ! Buradaki ibra, Borçlar Hukuku anlamında ibra sözleşmesi YAPILAMAMASI anlamına gelir. Ticaret Hukuku anlamındaki ibra ise, şirket yöneticileri için söz konusu olup, şirketi zarara uğratan aynı zamanda şirket yöneticisi ise, buradaki ibra, Ticaret Hukuku anlamında ibra sözleşmesi YAPILAMAMASI anlamına gelir. 

BENZER DİĞER HABERLER