whatsapp

HIZLI MENU

LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET SIRLARININ PAYLAŞILMASI

Ticaret Kanunu, ortakların şirket sırlarını korumakla yükümlü olduğunu, bu yükümlülüğün şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı ile KALDIRILAMAYACAĞINI söylemektedir. Zira, limited şirket az ortaklıdır ve şahıs şirketine daha yakın karakterde şirket türüdür.

Sır saklama yükümlülüğünün ihlali gerekçesi ile limited şirket ortağı şirketten , sözleşmede öngörülen nedenlerden ötürü çıkarılabilir. Yahut sözleşmede bağlılık yükümü veya rekabet yasağına ilişkin açık hüküm yok ise, bu durumda şirket sözleşmesinde hüküm olmasa bile Mahkemeye başvurularak, ortağın haklı nedene dayanarak şirkette çıkarılmasını istem hakkı vardır. Yine kanunen bir diğer yok ise, ayrılma  akçesi ile ilgili hükümdür. Ayrılma sonucu ortağın şirketteki payının karşılığı kendisine ödenir (Gerek ortağın kendisinin çıkması gerekse ortağın çıkarılmasında gündeme gelebilir). Ayrılan ortağın ödenmeyen ayrılma akçesi kısmı, şirkete karşı tüm alacaklıların alacağından sonra gelen bir alacak oluşturmaktadır. Bu husus yıllık raporda kullanılabilir öz kaynak tutarının tespiti ile doğacaktır.

Kanun gereği, sır saklama, bağlılık yükümü ve rekabet yasağı hükümleri vardır. Kanun, ortağın, şirket çıkarlarını zedeleyecek davranışta bulunamayacağını ifade eder. Şirket ortağı özel menfaat sağlayamaz, şirketin amacına zarar veren davranışlarda bulunamaz. Bu davranışlar, şirketin işlerini engelleyecek, kötüleyecek, güç duruma düşürecek, gelişmesini köstekleyecek, yatırımlarına olumsuz etki yapacak her davranış sayılabilir. Bağlılık yükümlülüğünün sınırı , rekabet yasağıdır. Sınırlı sorumluluk ilkesi gereği, ortaklık haklarının sermayeye bağlanmış olması, ortağın rekabet yasağı altına konulmasını haklı göstermez. Şirket ortağının rekabet yasağının olması için şirket sözleşmesinde açık hüküm halinde yer verilmelidir.

Şirket ortaklarının tümü yazılı onay verirse, ortakların bağlılık yükümü veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunabileceğini öngörür. Bu noktada şirket ortaklarının yazılı onayı olup olmadığı, şirket sözleşmesinde bu konuya ne şekilde yer verildiği önemlidir. 

BENZER DİĞER HABERLER