whatsapp

HIZLI MENU

Ortaklığın Giderilmesi Davaları (İzale-i Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu), paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda hak sahibi olan ortaklar arasındaki paydaşlığa, ortaklığa son verilerek kişisel mülkiyete geçilmesini sağlayan dava türüdür.

Ortaklığın giderilmesi davasında, menkul veya gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlar davada taraf olarak gösterilir. Paydaşlardan biri tarafından bile bu dava açılabilmektedir. Yahut paydaşlar kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerini aralarında kararlaştırabilmektedir ve anlaşma yolu ile de ortaklık son bulabilir. Anlaşma yoluyla ortaklık son bulmazsa, bu durumda ortaklığın giderilmesi davası açılabilmektedir. Paydaşlardan birinin ölümü halinde, ölen paydaşın tüm mirasçıları davaya dahil edilmelidir. Ortaklığın giderilmesi davasında taşınmaz veya taşınır malın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir ve görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi' dir.

BENZER DİĞER HABERLER