whatsapp

HIZLI MENU

Tek Ortaklı Limited Şirketin Ortağının Ölümü Halinde Mirasçılar Arasında Reşit Olmayan Var İse Kayyım Tayini Davası Devamında Geçici Müdür Tayini

TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETİN ORTAĞININ ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILAR ARASINDA REŞİT OLMAYAN VAR İSE KAYYIM TAYİNİ DAVASI DEVAMINDA GEÇİCİ MÜDÜR TAYİNİ

 

Bilindiği üzere, TTK' nın getirdiği en önemli yenilik tek kişilik limited şirkete ve tek kişilik anonim şirkete izin vermesi idi.

 

Limited şirketin tek ortağı olması şirketin faaliyeti yönünden birtakım sorunlara da sebebiyet verebiliyor. Hele ki şirketteki tek ortak aynı zamanda şirketin tek müdürü ise ...

 

Şu halde, limited şirketin tek ortağı ve müdürü olan kişinin ölümü halinde ne olacak? Sorunun yanıtı baştan belli olmakla, şirket ortağının payları miras yolu ile kanuni mirasçılara geçecek. Kanunen şirketin tek ortağının tüm hakları ve borçları mirasçılara intikal edecek.

 

GEÇİCİ MÜDÜR TAYİNİNE İLİŞKİN KISMA GELELİM !!!

 

Limited şirketin tek ortağı ve müdürü olan (A) vefat ediyor.

Miras bırakanın geride mirasçıları olarak eşi (B) ve çocukları (C) ve (D) kalıyor.

 

TMK' da yer alan miras hükümlerinin yanı sıra, TTK md. 596 açık hükmü gereği de, limited şirketlerde ölen ortağın payları miras yolu ile kanuni mirasçılarına geçmektedir.

 

Şirketin mirasçılık sebebiyle yeni KANUNİ ortaklarından eş (B) bir an evvel verasten şirket hisselerinin intikalini gerçekleştirmek istemektedir ki, şirket faaliyetlerine devam edebilsin. Bu işlem sürerken, haliyle şirket YÖNETİLEMEDİĞİ için doğan ve doğacak olan zararlardan söz edilmektedir.

 

Mirasçılardan çocuklar (C) ve (D)' nin her ikisi de reşit değildir. Bu nedenle limited şirkette miras bırakan (A)' dan kalan şirkette veraseten intikal eden hisseler dolayısıyla henüz reşit olmadıkları için, kendilerine intikal eden hisselerin GEREK TİCARET SİCİLE TESCİLİ GEREKSE TESCİLDEN SONRA HİSSELER DOLAYISIYLA YÖNETİM YETKİLERİNİ KULLANABİLMELERİ İÇİN KAYYIM ATANMASI gerekmektedir.

 

Dolayısıyla KAYYIM TAYİNİNE ilişkin davanın zaman kaybetmeden açılacağı düşünüldüğünde, ŞİRKET HİSSELERİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ İÇİN DAHİ KAYYIM TAYİNİ KARARI İSTENİLDİĞİ İÇİN, BU ARADA DA ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN, DAVA

 AÇILIR AÇILMAZ YAPILMASI GEREKEN;

 

***ŞİRKETE GEÇİCİ MÜDÜR TAYİNİDİR***

 

SEBEP: YAŞANAN BU SÜREÇTE ŞİRKET İŞLERİ SÜRÜNCEMEDE KALACAKTIR. ŞİRKET İŞLERİ YÜRÜMEYECEK, ŞİRKET FAALİYETLERİNE DEVAM EDEMEYECEKTİR. ZİRA, ŞİRKETİN TEK ORTAĞI VE MÜDÜRÜ VEFAT ETMİŞ, MİRASÇILARA İNTİKAL EDEN PAYLARIN TESCİLİ DAHİ, MİRASÇILAR ARASINDA REŞİT OLMAYANLARIN BULUNMASI SEBEBİYLE YAPILAMAMAKTADIR. KAYYIM TAYİNİ DAVASI BOYUNCA BU ŞİRKETİN İŞLERİNİN YÜRÜYEMEMESİ DE ŞİRKETLERDE BÜYÜK MADDİ KAYIPLARA YOL AÇACAKTIR!

BU NEDENLERDEN DOLAYI, LİMİTED ŞİRKETİN İŞLERİNİN YÜRÜYEBİLMESİ VE FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ DAVASININ DEVAMI SÜRESİNCE GEÇİCİ MÜDÜR TAYİNİNİ TALEP EDİNİZ !!!

YOKSA HER GEÇEN GÜN ŞİRKET İŞLERİ AKSAYACAKTIR VE BU HUSUSTA ALINACAK TEDBİR ŞİRKETE GEÇİCİ MÜDÜR TAYİNİDİR.

ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK, ŞİRKETİN İŞLERİNİ TAKİP EDEBİLECEK YETERLİLİKTE VE NİTELİKTE OLDUĞUNU DİLEKÇENİZDE BELİRTECEĞİNİZ KİŞİNN MAHKEMENİN ARA KARARI İLE YARGILAMA SÜRECİ BOYUNCA ŞİRKETE GEÇİCİ MÜDÜR OLARAK ATANMASINI TALEP EDEBİLİRSİNİZ. 

BENZER DİĞER HABERLER