whatsapp

HIZLI MENU

Deniz Ticaret Hukuku

Gemilerin denizde sefer yapmalarının, bireyler veya kamu tüzel kişileri arasında ortaya çıkardığı özel hukuk alanındaki hukuki ilişkilerini düzenleyen hukuk dalına Deniz Hususi Hukuku denir. Deniz Hususi Hukuku, Genel Olarak Deniz Hususi Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku olmak üzere iki dala ayrılmaktadır. Deniz Ticaret Hukuku, ticaret gemilerinin denizde sefer yapmaları dolayısıyla bireyler arasında doğan hukuki ilişkileri düzenlemektedir. Deniz Ticaret Hukukunun temel kaynağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, “Deniz Ticareti” başlıklı beşinci kitabıdır. Türk Ticaret Kanununun yanı sıra, bayrak ve gemi siciline ilişkin maddeler gibi gemilerle ilgili kamu hukuku kuralları da kaynaklar arasında yer almaktadır. Deniz Ticaret Hukuku hükümlerinden bazıları, deniz ticaretinde kullanılmayan gemilere de uygulanabilmektedir.

Deniz Ticaret Hukuku Alanındaki Dava Çeşitleri


·        Çatma, Kurtarma ve Yardımdan doğan uyuşmazlıklar

·        Yükün hasarı, ziyaı ve kaybından doğan uyuşmazlıklar

·        Charter, Kırkambar ve benzeri navlun sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar

·        Taşıma ile ilgili uyuşmazlıklar

·        Gemi üzerindeki rehin hakkının uygulanması

·        Yük üzerindeki rehin hakkının uygulanması

·        Hapis hakkı tesisi

·        İpotek hakkı tesisi

·        Gemi tescil ve terkin işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklar

·        Deniz hukukuna özgü mortgage işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklar

·        Gemi sicil işlemlerinin closing aşamasında tarafların temsili ile ilgili uyuşmazlıklar

·        Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin tanzimi ve sözleşmelerin uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıklar

·        Deniz sigortası anlaşmaları

·        Time-charter kira bedelinin tahsilinde gecikmeden kaynaklı uyuşmazlıklar