whatsapp

HIZLI MENU

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukukunun konusu taşınmaz mallarla ilgilidir. Buna dair hukukun önemli  ve kapsamlı alanlarından olan gayrimenkul hukuku, Medeni Hukukun dallarından Eşya Hukukunun bir parçasıdır ve Eşya Hukuku kapsamında incelenmektedir. Gayrimenkul Hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümü için, doğru adımlarla hukuksal sorunun çözümünün sağlanması için mutlaka Avukata danışmanız gerekmektedir. Oldukça geniş kapsamlı ve zor bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkan Gayrimenkul Hukuku alanında, kapsamlı dava türlerine ilişkin uyuşmazlıklarınızda Avukata danışarak hukuksal yardım almalısınız.

 

Gayrimenkul Hukuku İle İlgili Davalar

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Mirasçılıktan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Ecrimisil Davaları

İstihkak ve El Atmanın Önlenmesi (meni müdahale) Davası

Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklı Davalar

Tahliye Davaları

Kira İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar

Kiranın Tespiti ve Uyarlanması Davası

Kat Mülkiyeti İle İlgili Uyuşmazlıklar

İstirdat Davası

İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi Gibi İşlemler İle İlgili Uyuşmazlıklar

Orman Kanunu ve Kıyı Kanunu Gereğince Tapusu Hazine’ye Verilen Gayrimenkuller İçin Tazminat Davaları

Kamuya Terk Edilmiş Taşınmazların İadesi ve Tazminat Davaları

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kentsel Dönüşüm İle İlgili Uyuşmazlıklar