whatsapp

HIZLI MENU

Hakkımızda

Hukuk ilmi ve bilgisinin doğru ve güncel olması, somut sorunları ve olayları çözümleyecek ve sonuca ulaştıracak hukuksal yolun ele alınması önemlidir ve başarının özü özverili çalışmaktır. Somut olaylar ve hukuksal her türlü sorun, mevzuat (anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri normlar), içtihat (Yüksek Yargı kararları) ve doktrinel bilgiler ışığında değerlendirilerek çözüm sağlanmalıdır. Avukatlık, hukuki problemlerin çözümüne ilişkin, mevzuatı, içtihatları, doktrinel bilgileri göz önünde bulundurarak çözüm yolu/yolları bularak, bulunan çözüm yollarından hukuksal olaya en uygun olanını tespit ederek olaya uygulayan ve çözüm elde eden, hukuka bağlı şekilde sorun çözme mesleğidir. Mesleğin mahiyeti gereği önemi dünyaca tartışmasız ve yüzyıllarca kabul edilegelmiştir.  Avrupa’da bugünkü anlamıyla 13. yüzyılın sonlarında doğmaya başlayan ve lonca içinde örgütlenen avukatlık mesleği yaklaşık 800 yıllık bir süreci kapsayan bir meslek olup, Savunma mesleğinin (Avukatlık) tarihini Eski Yunan ve Roma’ya kadar götürmek mümkündür. Avukat sözcüğü de eski Yunanca’da, üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan anlamına gelen “Advo-Catus” sözcüğünden tüm dillere yerleşmiştir.

Hukuk büromuz, hukuksal yardım sunarken Avukatlık mesleğinin önemini ve değerini ön plana alarak hukuksal çözüm yoluna giderken mevzuat, içtihatlar ve doktrinel bilgilerle, uygulamaya yönelik faydalı katkılar sunarak, çözüme ulaşırken hukuk literatürüne de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Hukuk büromuz aynı zamanda hukuksal makaleler yayımlayarak da katkı sunmaya devam etmektedir.

2015 yılından bu yana faaliyet gösteren büromuz  Avukat Damla Durmuş tarafından kurulmuş olup, uzman ve deneyimli kadrosu ile gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda hizmet vermektedir. Hukuk büromuz İstanbul merkezli olup, Türkiye çapında sunmakta olduğu hizmetleri ile de varlığına devam etmektedir. Vekil ile müvekkil arasındaki ilişkide her türlü bilginin mahremiyeti, devamında ise özenli olarak saklanması gerekliliğine inanan büromuz, güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Birinci planda ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel her türlü hukuksal problemlerinize çabuk, etkin ve güvenli çözüm yolunu tespit edip, hukuk ilkelerine de bağlı kalarak, en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Bu prensip etrafında öncelikle müvekkillerimizin herhangi bir hukuki problemle karşılaşmaması için önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Çıkması olası problemlerde ise etkin çözümler ortaya konulmaktadır. Gereklilik halinde, idari ve yargısal merciiler nezdindeki hukuki takip, açılan yahut açılması muhtemel ve açılıp da görülmeye devam eden davalarda vekaletname ile hukuksal çözüm yolunu sunmaktadır.

Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta, tüm bu aşamalarda ise müvekkil ile sürekli diyalog ve iş birliği sağlanarak kişinin kendisinin de bu süreci yakından takip etmesi sağlanmaktadır.