whatsapp

HIZLI MENU

Meslek İlkeleri

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri

Gizlilik ve Sır Saklama: Sır saklama ve gizlilik avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (HAVANA KURALLARI), Avrupa’ da Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü ve Avrupa’ da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları ile belirlenen gizlilik ilkesini ve sır saklama hususunu hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi, belge ve sırları mesleki sır saklama kapsamında gizli tutmaktadır.

Amaç: Avukatlık mesleğimizde amacımız, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.

Şeffaflık: Mesleki faaliyetimizi yaparken, yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşlerimiz müvekkillerimize düzenli ve süreklilik arz eden şekilde aktarılmaktadır.

Bağımsızlık: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1. Maddesi gereği, Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir ve Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmektedir. Savunma makamını temsil eden Avukatlık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini icra ederken tüm kişi ve kurumlardan bağımsız hareket etmektedir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin TEMEL UNSURU olarak uygulamaktadır.